หนังสือภาพรวมความเชื่อชาวอีสาน (คะลำ) ฉบับแปลภาษาไทย – ญี่ปุ่น (เผยแพร่ เมื่อ : 24 ก.ย. 2561)

ศัพท์ในชีวิตประจำวันในภาษาไทยถิ่นอีสาน7จังหวัดตามแนวลุ่มน้ำโขง (เผยแพร่ เมื่อ : 03 เม.ย. 2561)

นิทานพื้นบ้านอีสานฉบับภาษาไทยญี่ปุ่น (เผยแพร่ เมื่อ : 22 มี.ค. 2561)

พจนานุกรมภาษาไทย-ไถในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (เผยแพร่ เมื่อ : 8 ก.พ. 2561)

ภาษาตระกูลไท (2) [Part1]    ภาษาตระกูลไท (2) [Part2]   ภาษาตระกูลไท (2) [Part3] (เผยแพร่ เมื่อ : 17 ม.ค. 2561)

รายการศัพท์ภาษาตระกูลไทพบใหม่ในสาธารณรัฐประชาชนจีน (เผยแพร่ เมื่อ : 28 ธ.ค. 2560)

ศัพทานุกรมไทย-จีน ฉบับท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี (เผยแพร่ เมื่อ : 6 ธ.ค. 2560)

ภาษาอารยธรรมจีน (เผยแพร่ เมื่อ : 22 ก.ย. 2560)

ภาษาตระกูลไท (1)   ภาษาตระกูลไท (2) (เผยแพร่ เมื่อ : พ.ค. 2560)

รายการคำศัพท์ภาษาตระกูลจีน-ทิเบต สาขาเหมียว-เหยา (เผยแพร่ เมื่อ : พ.ค. 2560)

คู่มือ อักษรจีนเสียงโบราณ (1)   คู่มือ อักษรจีนเสียงโบราณ (2) (เผยแพร่ เมื่อ : 10 เม.ย. 2560)

รำลึก คุณ บรรพชน กวีนิพนธ์ ใน สุสาน (เผยแพร่ เมื่อ : 28 ธ.ค. 2559)

สารานุกรมชนกลุ่มน้อยในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (เผยแพร่ เมื่อ : 28 ธ.ค. 2559)

จารึกในศาสนสถานจีนในจังหวัดอุบลราชธานี (เผยแพร่ เมื่อ : 28 ธ.ค. 2559)

เพลงจีนสำหรับเด็ก (เผยแพร่ เมื่อ : 22 ธ.ค. 2559)

100 นิทานจีนสำหรับเด็ก (เผยแพร่ เมื่อ : 22 พ.ย. 2559)

รายการคำศัพท์ภาษาแขนงต้ง-สุ่ย ของชนกลุ่มน้อยในสาธารณรัฐ ประชาชนจีน (เผยแพร่ เมื่อ : 22 พ.ย. 2559)

ภาษาแขนงจ้วง-ไต ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (เผยแพร่ เมื่อ : 13 ต.ค. 2559)

 


ภาษาตระกูลมอญ-เขมรและรายการคำศัพท์ (เผยแพร่ เมื่อ : 13 ต.ค. 2559)

 


จิตกรรมในศาสนสถานจีน จังหวัดอุบลราชธานี (เผยแพร่ เมื่อ : 25 ก.พ. 2559)

 


ข้อมูลสมุนไพรจีน (เผยแพร่ เมื่อ : 23 ก.พ. 2558)

 


บทเรียนภาษาจีนจากคำพ้อง ภาษาไทย-จีน (เผยแพร่ เมื่อ : 26 ธ.ค. 2557)

 


100 นินาทจีน สำหรับเด็ก โดย : ผศ.ดร.เมชฌ สอดส่องกฤษ (เผยแพร่ เมื่อ : 23 ธ.ค. 2557)

 


ชนกลุ่มน้อยในจีนใต้ โดย : ผศ.ดร.เมชฌ สอดส่องกฤษ (เผยแพร่ เมื่อ : 30 ก.ย. 2556)

 

 

คำสอนชาวเขมรถิ่นไทย โดย : ผศ.ดร.เมชฌ สอดส่องกฤษ (เผยแพร่ เมื่อ : 30 ก.ย. 2556)

 


 

พจนานุกรมคำพ้อง โดย : ผศ.ดร.เมชฌ สอดส่องกฤษ (เผยแพร่ เมื่อ : 27 ก.ย. 2556)

 


เรียนภาษาจีนจากสื่อมัลติมีเดีย (เผยแพร่ เมื่อ : 19 มิ.ย. 2556)

VCD01 VCD010 VCD011 VCD012.1 VCD012.2 VCD013 VCD014 VCD015 VCD016 VCD017 VCD018 VCD019 VCD02 VCD020 VCD021 VCD022 VCD023 VCD024 VCD025 VCD026 VCD027 VCD028 VCD029 VCD03 VCD030 VCD031 VCD032 VCD033 VCD034 VCD035 VCD036 VCD037.1 VCD037.2 VCD038 VCD039 VCD04 VCD040 VCD041 VCD042 VCD043.1 VCD043.2 VCD044.1 VCD044.2 VCD045 VCD046 VCD047 VCD048 VCD049 VCD05 VCD050 VCD051 VCD052 VCD053 VCD054 VCD055 VCD056 VCD057 VCD058 VCD059 VCD06 VCD060 VCD061 VCD062 VCD063 VCD064 VCD065 VCD066 VCD067 VCD068 VCD069 VCD07 VCD070 VCD071 VCD072 VCD073 VCD074 VCD075 VCD076 VCD077 VCD078 VCD079 VCD08.1 VCD08.2 VCD080 VCD09


 

สารานุกรมศาสนสถานจีน โดย : ผศ.ดร.เมชฌ สอดส่องกฤษ (เผยแพร่ เมื่อ : 15 พ.ค. 2556)

 


 

ร้อยเพลงรักชาติจีน โดย : ผศ.ดร.เมชฌ สอดส่องกฤษ (เผยแพร่ เมื่อ : 2 พ.ค. 2555)

 


 

ดนตรีและเพลงจีน โดย : ผศ.ดร.เมชฌ สอดส่องกฤษ (เผยแพร่ เมื่อ : 2 พ.ค. 2555)

 


 

นามานุกรมชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดอุบลราชธานี โดย : ผศ.ดร.เมชฌ สอดส่องกฤษ (เผยแพร่ เมื่อ : 18 เม.ย. 2555)

 


 

สารานุกรมเมืองอุบลภาคภาษาประเทศลุ่มน้ำโขงโดย : ผศ.ดร.เมชฌ สอดส่องกฤษ (เผยแพร่ เมื่อ : 7 เม.ย. 2553)

 


 

สารานุกรมดนตรีไทยจีน [pdf] [zip]
โดย : ผศ.ดร.เมชฌ สอดส่องกฤษ (เผยแพร่ เมื่อ : 2 ก.ค. 2553)