ภาษาตระกูลไท (1)   ภาษาตระกูลไท (2)

รายการคำศัพท์ภาษาตระกูลจีน-ทิเบต สาขาเหมียว-เหยา

คู่มือ อักษรจีนเสียงโบราณ (1)   คู่มือ อักษรจีนเสียงโบราณ (2)

รำลึก คุณ บรรพชน กวีนิพนธ์ ใน สุสาน

สารานุกรมชนกลุ่มน้อยในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

จารึกในศาสนสถานจีนในจังหวัดอุบลราชธานี

เพลงจีนสำหรับเด็ก

100 นิทานจีนสำหรับเด็ก

รายการคำศัพท์ภาษาแขนงต้ง-สุ่ย ของชนกลุ่มน้อยในสาธารณรัฐ ประชาชนจีน

ภาษาแขนงจ้วง-ไต ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

 


ภาษาตระกูลมอญ-เขมรและรายการคำศัพท์

 


จิตกรรมในศาสนสถานจีน จังหวัดอุบลราชธานี

 


ข้อมูลสมุนไพรจีน

 


บทเรียนภาษาจีนจากคำพ้อง ภาษาไทย-จีน

 


100 นินาทจีน สำหรับเด็ก โดย : ผศ.ดร.เมชฌ สอดส่องกฤษ

 


ชนกลุ่มน้อยในจีนใต้ โดย : ผศ.ดร.เมชฌ สอดส่องกฤษ

 

 

คำสอนชาวเขมรถิ่นไทย โดย : ผศ.ดร.เมชฌ สอดส่องกฤษ

 


 

พจนานุกรมคำพ้อง โดย : ผศ.ดร.เมชฌ สอดส่องกฤษ

 


เรียนภาษาจีนจากสื่อมัลติมีเดีย

VCD01 VCD010 VCD011 VCD012.1 VCD012.2 VCD013 VCD014 VCD015 VCD016 VCD017 VCD018 VCD019 VCD02 VCD020 VCD021 VCD022 VCD023 VCD024 VCD025 VCD026 VCD027 VCD028 VCD029 VCD03 VCD030 VCD031 VCD032 VCD033 VCD034 VCD035 VCD036 VCD037.1 VCD037.2 VCD038 VCD039 VCD04 VCD040 VCD041 VCD042 VCD043.1 VCD043.2 VCD044.1 VCD044.2 VCD045 VCD046 VCD047 VCD048 VCD049 VCD05 VCD050 VCD051 VCD052 VCD053 VCD054 VCD055 VCD056 VCD057 VCD058 VCD059 VCD06 VCD060 VCD061 VCD062 VCD063 VCD064 VCD065 VCD066 VCD067 VCD068 VCD069 VCD07 VCD070 VCD071 VCD072 VCD073 VCD074 VCD075 VCD076 VCD077 VCD078 VCD079 VCD08.1 VCD08.2 VCD080 VCD09


 

สารานุกรมศาสนสถานจีน โดย : ผศ.ดร.เมชฌ สอดส่องกฤษ

 


 

ร้อยเพลงรักชาติจีน โดย : ผศ.ดร.เมชฌ สอดส่องกฤษ

 


 

ดนตรีและเพลงจีน โดย : ผศ.ดร.เมชฌ สอดส่องกฤษ

 


 

นามานุกรมชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดอุบลราชธานี โดย : ผศ.ดร.เมชฌ สอดส่องกฤษ

 


 

สารานุกรมเมืองอุบลภาคภาษาประเทศลุ่มน้ำโขงโดย : ผศ.ดร.เมชฌ สอดส่องกฤษ

 


 

สารานุกรมดนตรีไทยจีน [pdf] [zip]
โดย : ผศ.ดร.เมชฌ สอดส่องกฤษ